Sirkulære rom

Norinvest jobber aktivt med å beholde eksisterende bygninger, deres særpreg og karbonavtrykk. Gjenbruk av eksisterende rom, med egenproduserte profilering og møbler er et konkurransefortrinn. Her ser du eksempler på det vi kaller sirkulære rom.